FB twitter YouTube

Posvícení v Českých Libchavách

Výročí posvěcení kostela sv. Víta oslavili v Českých Libchavách 25. října 2015.  Slavnou mši svatou sloužil P. Jindřich Plšek z farnosti Ústí nad Orlicí a o hudební doprovod se postaraly členky PMD z Letohradu a okolí. Farníkům přivezly i řadu misijních materiálů a nové misijní kalendáře o Filipínách a poděkovaly za modlitby, dary a podporu papežských misií. Celá bohoslužba se nesla ve shodě s textem žalmu č. 122: „Do domu Hospodinova půjdeme s radostí“. 🙂

DSCN9380 DSCN9389 DSCN9394 DSCN9377

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio