FB twitter YouTube

Poděkování brněnského biskupa

V roce 240. výročí založení brněnské diecéze s poděkováním za obětavou službu v církvi udělil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle diecézní ředitelce v brněnské diecézi Mgr. Janě Zehnalové medaili sv. Cyrila a Metoděje. Radost mají celá Papežská misijní díla a milé Janě gratulujeme!

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio