FB twitter YouTube

PMD na Kongrese katechetů v Třešti u Jihlavy

Ve dnech 27.-29.10.2016 se konal v Třešti u Jihlavy již X. kongres katechetů. Tradičně zde měla zastoupení i PMD. Účastníci měli možnost vybrat si z bohaté nabídky misijních materiálů, sdělit své zkušenosti s misijní prací svých svěřenců v hodinách náboženství, poradit se v otázkách souvisejících s prací PMD či třeba společně s přítomnou diecézní ředitelkou PMD Janou Zehnalovou naplánovat další misijní aktivity ve svých farnostech. Přítomní katecheté této nabídky hojně využívali a dávali najevo, že misie jim opravdu nejsou pojmem neznámým.
Kterýsi řečník na Kongresu poznamenal: „Pán Ježíš řekl: Jděte do celého světa, získávejte…, učte…, křtěte… A my především učíme a křtíme.“ Dodávám: zde leží ohromná oblast pro misijní díla. My se totiž snažíme doplnit to, co chybí: jdeme a snažíme se získat. Díky všem, kteří se o to s upřímným srdcem snažíte také.
Jana Zehnalová, diecézní ředitelka PMD v brněnské diecézi

wp_20161027_004 wp_20161029_004

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio