FB twitter YouTube

PMD na Dnech víry v Praze

V časech, kdy v Evropě a na celém západě lidé často opouštějí původní a pravou víru v Ježíše Krista a jeho společenství (ekklesia kyriake) a přiklánějí se k různým okultním směrům, v lepším případě se dopouštějí, v upřímné nevědomosti a v zaslepenosti krátkodobými cíli, všelijakých synkretismů a více či méně vážných herezí, tu a tam zazáří světlo Kristova evangelia, jako jsme to zažili v Praze na Dnech víry 2015. Vše bylo jakoby propojeno jedinou myšlenkou a vzájemnou pomocí a úctou. V kostelích běžela nepřetržitá modlitba za ty, kteří se stávali rybáři lidí v ulicích Prahy. Přes mnoho aktivit zde bylo cítit kontemplativní ticho, které prostupovalo masy i velkoměstský hluk. Naplnilo se slovo sv. Pavla: „Kde je Duch Páně, tam je svoboda.“ ( 2 Kor 3,17) A to bylo cítit na každém kroku. Kdyby to lidé postmoderní doby konečně pochopili, ušetřili by si mnoho a mnoho zbytečného trápení a tolik by se nehonili za pomíjivými věcmi. I okolní nekřesťanské kultury by se k nám stavěly s mnohem větším respektem. Buďme velmi vděční za dar křesťanské víry a předávejme ji dál, jak je to jen možné a dokud je čas. Nenechme se ovlivnit krátkozrakostí časoprostorové mentality současného konzumního světa. Buďme moderní i tradiční a aktivní i kontemplativní zároveň. To je cesta misionáře zítřka.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří s námi Dny víry u kostela Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici v Praze za papežské misie prožívali.
P. Karel Soukal, ředitel PMD pro Apoštolský exarchát řeckokatolické církve
Dny víry 1 Dny víry 4 Dny víry 6 Dny víry 5 Dny víry 8
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio