FB twitter YouTube

PMD na Diecézním setkání seniorů a jejich přátel v Hradci Králové

V Hradci Králové proběhlo 20. června 2015  Diecézní setkání seniorů a jejich přátel. Mottem byla Kristova slova z horského kázání: Blaze těm, kteří jsou tvůrci pokoje! Program zahájila modlitba růžence Světla za mír v kostele Panny Marie na Velkém náměstí. Následovala mše svatá obětovaná za spravedlivý pokoj v celém světě, za ukončení stávajících válečných konfliktů a za trpící obyvatelstvo zemí, kde se válčí. Mši svatou celebroval hradecký světicí biskup Mons. Josef Kajnek s dalšími kněžími. O hudební doprovod při modlitbě růžence a slavnostní mši svaté se postarali členové PMD a PMDD. Po mši svaté oslovil přítomné seniory svojí přednáškou „Bez pokoje není mír!“ P. Jan Linhart, biskupský vikář pro pastoraci. V další přednášce hovořil europoslanec Tomáš Zdechovský o míru a bezpečnosti v Evropě. Diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi seznámila přítomné s činností Papežských misijních děl v ČR a ve světě a s možnostmi zapojení seniorů ve farnostech při tradičních aktivitách papežských misií. Po celý den si účastníci setkání mohli vybírat z misijních materiálů PMD a z dárků, které vytvořily děti z Misijního klubka. Na závěr setkání, jehož program sestavilo Diecézní centrum pro seniory s Veronikou Čepelkovou, se v kostele Panny Marie uskutečnil koncert vokálně instrumentálního souboru Ludus musicus.

HK 1 HK 2 HK 4 HK 6 HK 3 HK 9a HK 11 HK 5 HK 17 HK 10 HK 18

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio