FB twitter YouTube

PMD na Diecézním katechetickém setkání v Hradci Králové

V sobotu 24. ledna 2015 proběhlo v Hradci Králové Diecézní katechetické setkání na téma „Jak rozvíjet poznání křesťanské víry dětí a mladých lidí v současných podmínkách.“ Hlavními přednášejícími byly: vedoucí KPC Dr. Marie Zimmermannová a Mgr. Eva Klabanová. Po celý den byly pro účastníky připraveny misijní materiály Papežských misijních děl s ukázkami práce misionářů z Papežského misijního díla dětí. Na otázky katechetů týkajících se papežských misií odpovídala diecézní ředitelka PMD Mgr. Bronislava Halbrštátová, pro konzultace s katechety byl prostor po celý den. Katecheté měli o misijní výchovu dětí zájem a mnozí z nich vedou ve farnostech a školách Misijní klubka. Setkání bylo zakončeno mší svatou v kostele Panny Marie, kterou celebroval biskup Mons. Josef Kajnek, o hudební doprovod se postarali členové PMD.

DSCN7334 DSCN7338IMG_8799DSCN7325 DSCN7320 DSCN7326 DSCN7323DSCN7318 DSCN7319IMG_8869

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio