FB twitter YouTube

PMD na celostátním setkání seniorů animátorů v Hradci Králové

V říjnu se sešli animátoři seniorů z celé republiky v Hradci Králové, aby načerpali náměty a povzbuzení pro další službu starým lidem. Setkání začalo slavnostní bohoslužbou v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Hudební doprovod při mši svaté a i v předprogramu setkání připravila mládež z PMDD a spolupracovníci papežských misií. Kardinál Dominik Duka s kněžími byl na konci bohoslužby obdarován misijním dárkem.

Za výbornou spolupráci Papežských misijních děl a Diecézního centra pro seniory v Hradci Králové děkujeme Mgr. Veronice Čepelkové, vedoucí tohoto centra, která setkání se svým týmem připravila. Diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová celé setkání moderovala a seznámila animátory s možnostmi zapojení v misijních aktivitách a s projekty  PMD.

Celostátní setkání animátorů seniorů je akce určená lidem různých věkových kategorií z celé ČR, kteří se věnují nebo chtějí věnovat pastorační práci se seniory – zejména na diecézní úrovni, ve farnostech, domovech pro seniory apod.

setk s HK se 2 3

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio