FB twitter YouTube

PMD na 11. národním setkání koordinátorů Pastorace povolání na Velehradě

Ve dnech 22. až 25. ledna 2018 proběhlo na Velehradě 11. národní setkání koordinátorů Pastorace povolání, kterého se za Papežská misijní díla v ČR zúčastnila diecézní ředitelka PMD v olomoucké arcidiecézi RNDr. Olga LoučkováPo pondělním přivítání a představení účastníků z jednotlivých diecézí začalo pracovní jednání. S úsměvem a v radostné náladě si vyměňovali zástupci z Čech i Moravy své zkušenosti, sdíleli s ostatními své úspěchy, ale nezastírali ani problémy, se kterými se ve své práci potkávají. Diecézní ředitelka představila ve své prezentaci jednotlivá díla PMD, jejich zakladatele a připomněla důležitost misijního působení církve. Kromě zástupců ze Slovenska přijal pozvání hlavní přednášející, prof. Hans Zollner, SJ, vicerektor Papežské Gregoriánské univerzity v Římě. Téma jeho vystoupení „Mladí lidé dnes. Jejich potřeby a zranitelnost.“ bylo otevřené a velmi kladně hodnocené všemi přítomnými. Důležitým výstupem národního setkání byly volby nových členů do řídícího týmu, a hlavně povzbuzení do další práce. Společné modlitby, slavení mše svaté a úsměvy na tvářích doprovázely celé setkání a dodávaly sílu a naději do všedních dnů.   

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio