FB twitter YouTube

Pečení chlebů s Misijním klubkem na Misijní neděli v Jablonném nad Orlicí

V sobotu 20. října se na faře v Jablonném sešlo Misijní klubko a spoustu dalších pomocníků v kuchyňských zástěrách. Jako každý rok, tak i tento vždy v předvečer Misijní neděle, pečeme chleby ze speciálního bramborového těsta připravené panem farářem. Chleby byly také speciální – kulaté, hranaté, všelijak ozdobené… Práce nám šla pěkně od ruky a během dopoledne bylo vše hotovo. Posilněni dobrou polévkou jsme se vrhli na trénování písniček na mši svatou na Misijní neděli. A nakonec jsme vzpomněli na všechny naše bratry a sestry v misiích modlitbou misijního růžence.

Za Misijní klubko Jablonné nad Orlicí Kateřina Najmanová

Fotografovali Zuzka Mrázková a Pepa Kaplan

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio