FB twitter YouTube

Oslavy Světového dne misií ve Štítné nad Vláří

Ve Štítné nad Vláří se děti z Misijního klubka spolu s vedoucími a celou farností zapojily do Misijního mostu modlitby už v pátek 21.10.2016 v 17 hodin ve farním kostele. Všichni společně se pomodlili misijní růženec na úmysl misií a děti postavily před oltářem symbolický Misijní most modlitby. V neděli 23.10.2016 jsme pak oslavili Misijní neděli společnou modlitbou při mši svaté v 10 hodin ve farním kostele. Děti z Misijního Klubka si připravily obětní dary, které nesly za jednotlivé kontinenty. Zpěvem nás doprovodila zdejší schola. Po mši svaté si mohli farníci zakoupit misijní koláče a drobné propagační materiály z PMD, jejichž výtěžek poputuje na podporu dětí v misijních zemích. Všem se akce velmi líbila. Dětem z Misijního Klubka, O. Andrzeji Bystrzyckému i všem farníkům, kteří se na této akci jakýmkoliv způsobem podíleli a pomohli tak chudým dětem na misiích, upřímné Pán Bůh zaplať!
Vedoucí MK Martina Bařinková

p1030137 p1030126 p1030119 p1030116 p1030109 p1030105 p1030102 p1030101 p1030097 p1030096 p1030093 p1030090 p1030088 p1030071

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio