FB twitter YouTube

Ohlasy na Misijní den v Chocni 2014

Misijní klubko č. 114 z Českých Budějovic:

Naše misijní klubko z Českých Budějovic putovalo dne 13. 9. na Misijní den do Chocně. Naše putování bylo dlouhé. Museli jsme vstávat už ve 4.00 hodiny, aby nám neujel vlak na Prahu, kde bylo třeba přestoupit na rychlík do Chocně. Vlaky měly plánované výluky, které (díky Bohu!!!) odpadly, tak jsme přijeli do cíle včas. Z Choceňského nádraží jsme se vydali hledat farní kostel. Podle mapy a navigace místních obyvatel jsme ho brzy objevili. Po milém přivítání jsme už netrpělivě čekali na zahájení programu. A co se nám nejvíce líbilo? Samozřejmě že všechno! Promítání misijního filmu s podrobným výkladem Martina Rýznara, africké bubnování, vtipné divadelní představení „O Jonášovi“, putování po kontinentech. Také přijímání nových členů do misijních klubek nás potěšilo a povzbudilo. Velké poděkování patří paní Broně, která nás neúnavně provázela celým dnem, a svou laskavostí, vtipem a elánem rozehřívala naše misijní nadšení. Vyvrcholením misijního dne byla mše svatá ve farním kostele. Liturgický tanec, zpívání, obětní průvod a promluva – vše bylo krásné. Vojta: „Mně se líbilo všechno! Nedostal jsem se jen na vrhání nožů.“ Honzík: „Mně se líbila střelba z luku, zpívání v kostele, paní Broňa, když zpívala s dětmi v kostele, obětní dary a liturgický tanec.“ Zdenda: „Video z Keni.“ Lucka: „Stanoviště Afrika a misijní jarmark“. Ema: „Stanoviště Asie a tam, kde jsme se malovali. A jak jsme přivítali nové členy do Klubka!“ Helenka: „Jarmark, Afrika – skákání, jak se nám tleskalo, když hlásili naše Klubíčko“. Pak se rozvinul hovor o tom, že stanoviště nebyla rozmístěna po městě, jako jindy. Ema: “To bylo šikovný – když jsem stála frontu na malování, viděla jsem, že v Asii nikdo není, tak frrrr – už jsem tam letěla! Zpáteční cesta byla sice dlouhá, ale zpestřily nám ji velké zážitky, o které jsme se cestou dělili, také jsme si ji krátili hádankami, vtipy, nejrůznějšími hrami i četbou. Jen spánek se většině vyhnul. Honzík: „My jsme strávili většinu dne ve vlaku. Ale stálo to za to!“ Vojta pronesl: „Mně se zdá, že tady (ve vlaku) za chvíli začneme i bydlet.“ Domů jsme totiž dorazili až po 22.20 hod. Dobrá nálada nás však neopustila. Po (asi páté) večeři trochu pasty na chrup a „hup!“ do postele! Ráno nás brzy čeká mše svatá!

Děkujeme všem dalším organizátorům a pomocníkům a především Pánu Bohu za jeho požehnání. Také za počasí – u nás v Českých Budějovicích totiž celý den pršelo a pršelo. Těšíme se na další misijní setkání a doufáme, že to bude brzy.

Děti z misijního klubka 114

Misijní klubko č.   z Proseče:

V sobotu 13. 9. 2014 jsme se celá rodina rozhodla již podruhé prožít na Misijním dnu v Chocni a myslím si, že kdo přišel, byl opravdu nadšen. Misijní den zahájila diecézní ředitelka PMD pro královéhradeckou diecézi Bronislava Halbrštátová v kostele sv. Františka Serafínského pozdravem od P. Jiřího Šlégra a písněmi s děvčaty z Misijního klubka z Letohradu, které hudbou doprovázely celé setkání. Tímto jí velmi děkujeme za pozvání a za její misijní optimismus a nadšení, kterými dokázala „nakazit“ všechny malé i velké lidičky kolem sebe. Na programu dne bylo hodně zajímavých aktivit. Silným zážitkem pro všechny bylo vyprávění a promítání dokumentu o misiích v Keni, kterým nás osobně provázel sám kameraman Martin J. Rýznar. Pan Rýznar byl přítomen po celý den konané akce, tak jsme měli možnost si s ním kdykoli pohovořit. Misijní atmosféru rovněž podmanivým způsobem dokreslili zabubnováním afrických domorodých rytmů „Místní people“. Moc se nám líbilo, jak uměli svým uměním zaujmout i dosti malé děti. Pokračovala vtipná scénka O Jonášovi připravená dětmi z farnosti Choceň. Nacvičila ji s nimi Martina Krsková, která byla hlavní organizátorkou za farnost Choceň. Během všech aktivit v kostele si děti mohly prohlédnout misijní výrobky, které přivezla Misijní klubka z různých farností a přispět svým darem na misie. Byla to výborná inspirace k tomu, co všechno můžeme s dětmi ještě zkusit vyrábět! Nechyběla široká nabídka misijních materiálů a Misijní kalendáře 2015. Výtěžek z Misijního jarmarku® poputuje na podporu projektů Papežských misijních děl v Keni. Odpoledne děti na faře hrály misijní hry přes všechny kontinenty světa. Kdo chtěl, stihl si zastřílet z kuše, zahrát fotbal, popovídat s ostatními, vyrobit krásnou papírovou sovičku, pokreslit kamínek, vyrobit opravdové chrastítko, ozdobit perníčky, zazpívat si… Uteklo to jako voda a byl čas se chystat na slavnostní mši svatou s obřadem přijetí dětí do PMDD. Děvčata z Dolní Dobrouče zatančila krásný liturgický tanec a slavnostní mše svatá, při které byli přijati P. Jiřím Peškem noví misionáři, celý Misijní den úžasně duchovně zakončila.

Děkujeme všem organizátorům a účastníkům za krásné misijní společenství! Duchovně posíleni a misijně naladěni jsme odjížděli do svých domovů a určitě další rok rádi přijedeme zas!

Za Misijní klubko Proseč Veronika Roušarová

Fotogalerie Misijní den 2014: http://www.chocen.farnost.cz/misijni-den-2014-foto

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio