FB twitter YouTube

Ohlasy na Horské klubání 2014

Klubko č. 20 z Plzně:

Jak jsme byli na Horském klubání a co se z toho vyklubalo

Od 4. do 6. dubna 2014 jsme se zúčastnili Horského klubání pro malé misionáře v Krkonoších v Erlebachově boudě v rámci PMDD. Z našeho 35 členného Misijního klubka ve farnosti bratří františkánů na Lochotíně byli vybráni Anežka Košatková, Vojta Krbec a Sabinka Mašková. Cesta do Krkonoš byla dlouhá, ale nám rychle utekla vyprávěním vtipů, hádanek a hraním slovního fotbalu.
Program klubání byl velmi pestrý, mše svatá v sobotu a v neděli s otcem Jiřím Šlégrem, misijní vyrábění velikonočních přáníček, pletení pomlázek, zdobení perníčků, zdobení kraslic, výroba obrázků z ovčího rouna, hraní her a misijní soutěže. Také jsme viděli zajímavé filmy o Ugandě, Srí Lance a dalších zemích Afriky.
Soutěžilo se také o nález nejoriginálnějšího odpadku, přičemž jsme uklidili všechny odpadky z okolí Erlebachovy boudy. Nechyběly ani písničky, které měla připravené paní Broňa.
Při prezentaci misijních klubek, kterých bylo 23, jsme se dobře pobavili, slyšeli nové vtipy a viděli veselé scénky. Také my jsme přispěli svou „troškou do mlýna“, takže všichni volali: „Pozdravujte Plzeň a bratry františkány!“
Největší radostí pro naše klubko byl objev relaxačního centra pod Erlebachovou boudou, kde tekl horský potůček. Vzpomněli jsme si na Krakonošovy pohádky a pouštěli po vodě šišky a větvičky, kam až doplavou. A pak další objev – kaplička zasvěcená svatému Františkovi z Assisi. Tam jsme se pomodlili za naše blízké i naši farnost. Jídlo bylo výborné a ubytování útulné. Ani se nám nechtělo domů. Horské klubání se nám moc líbilo a těšíme se na další.

Jana Pachnerová, Sabinka, Vojta a Anežka

SAM_1668SAM_1642

 

 

 

 

Klubko č. 88 z Chocně:

Chtěla bych ještě jednou touto cestou poděkovat za výborně připravenou akci pro misijní klubka. Naše děti byly nadšené. Já jsem načerpala nejen nápady pro naši další činnost v klubku, ale také nové nakopnutí a utvrzení v tom, že to co v Chocni děláme má smysl, a že pokud každý udělá něco malého pro potřebné, dokážeme společně velké věci – možná to zní jako klišé, ale mám z toho opravdu dobrý pocit. Vám všem, kdo jste se podíleli na přípravě patří velké DÍKY. Pán Bůh vám to oplatí na dětech. Vám otče Jiří ne, vám to oplatí jinak. :-))

z Chocně zdraví Soňa Němcová

P1300034 P1300044 P1300064

 

 

 

 

Klubko č. 168 z Letohradu:

Děkujeme za krásný víkend na Horském klubání, otci Jiřímu, asistentkám Veronice a Lence, naší diecézní ředitelce paní Bronislavě a vůbec všem, kteří nám umožnili prožít tolik pěkného!

Naši misionáři přijeli povzbuzeni, moc rádi zahráli nejen při bohoslužbách a odvezli si domů spoustu inspirace do další misijní práce!

Naši nejmenší se už při cestě domů ptali, jestli zas na klubání někdy pojedeme? Tak moc se jim tam líbilo! 🙂

Přejeme do Národní kanceláře i misijní výpravě v Keni požehnané Velikonoce!

Za MKK 168 z Letohradu Monika Vychytilová

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio