FB twitter YouTube

O činnosti nymburského Misijního klubka

Nymburské Misijní klubko se k přípravě na Misijní neděli sešlo na faře už v sobotu 17. 10. 2015 v 9 hodin ráno, aby upeklo misijní koláčky. Pro jejich přípravu se využívá těsto z mrkve. Příprava je relativně jednoduchá, a tak pečení zvládají děti po několika letech už takřka samy. Významně pomáhají starší misionáři, ale pomáhat chtějí i ti nejmladší. Oceňuji jejich velkou obětavost a následné sebeovládání, aby koláčky, které voní po celé faře, nezmizely během několika minut. Celkové množství bylo letos opět 4 kg. Odpoledne děti prožily ve společenství při hrách pod širým nebem a aktivním zdobením kostela na neděli. Na večer si mládež připravila tak zvanou akci Diamant 2 neboli pokračování úspěšného prvního dílu. Celý den se zakončil modlitbou okolo půlnoci. Neděle byla ve znamení velkých oslav a děti se zapojily v rámci přímluv, přinášeni darů, následného prodeje misijních koláčků a také Misijního jarmarku®. Koláčky a Misijní kalendáře 2016 Filipíny byly dále také za pomoci pana faráře nabízeny ve farních kostelích ve Všejanech a Sadské, dále pak při večerním nedělním setkání hnutí Fokoláre. Celkové snažení dětí letos přineslo do misijní kasičky 8.440 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům, ale i dětem za jejich snažení, a ty, kdo rozhodují o použití finančních prostředků z Misijní neděle, veď, prosíme, svým Duchem svatým. Amen.

Za Misijní klubko Nymburk Jiří Podruh
Nym 1 Nym 2 Nym 3 Nym 4 Nym 5
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio