FB twitter YouTube

Netradiční misijní cukrárna v Dolním Němčí

Dne  23. 10. 2016 se již po čtvrté konala v Kulturním domě v Dolním Němčí další Netradiční misijní cukrárna. Letos jsme výtěžek  27 100 Kč zaslali na podporu projektu PMD zaměřenému na vzdělání dětí. Toto dílo, které se v naší farnosti uchytilo, mělo tentokrát velký ohlas a nás všechny pořadatele této akce velmi příjemně překvapilo jak počtem návštěvníků, výbornými zákusky, po kterých bylo letos okamžitě vymeteno, tak i částkou, kterou návštěvníci přispěli na pomoc dětem. Poděkování patří především dětem, které měly tolik trpělivosti a vydržely s obsluhou až do konce, všem maminkám, tatínkům a ochotné mládeži z řad biřmovanců a hlavně cukrářkám, které připravily výborné zákusky. Jsme rádi, že i tímto způsobem můžeme pomoci skrze projekty PMD a že jsou ještě lidé, kterým není lhostejný život chudých dětí v misiích.
Srdečně zveme i Vás na další Netradiční cukrárny, které se uskuteční 26. 3. 2017 a na Misijní neděli 22. 10. 2017.
Za pořadatele Erika Uhrová
 
img_1584 img_1383-1 img_1526-1 img_1403-1 img_1734 img_1741 img_1801 img_1747
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio