FB twitter YouTube

Modlitba a jarmark pro misie v Blansku

Farnost svatého Martina v Blansku se připojila k podpoře Papežského misijního díla dětí. Děti s pomocí maminek pekly a zdobily perníčky, dozdobily hezké svíčky. V sobotu večer se sešly v kostele i se svými rodiči k modlitbě Korunky Božího milosrdenství za misie. Při modlitbě děti před oltář postupně prostíraly šátky v barvách jednotlivých světadílů. V neděli po mši proběhl Misijní jarmark®. Poděkování patří všem malým i velkým misionářům, kteří se s velkou obětavostí a nadšením zapojili, a dárcům, kteří toto dílo svou štědrostí podpořili.

Šárka Daňková

20161023_100021 20161023_100105 img_20161022_192347

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio