FB twitter YouTube

Misijní pouť 2012

10. Celostátní misijní pouť – 26. 5. 2012 v Kroměříži
26. května 2012 proběhla ve farnosti Panny Marie a na půdě Církevní základní školy v Kroměříži 10. celostátní misijní pouť. Mottem byla věta: „Podej mi ruku, pomůžu ti.“Všechny hry a soutěže byly zaměřené na vzájemnou spolupráci a spoluúčast dětí.
Misijní pouť byla odstartována mší svatou v kostele P. Marie. Velké logo umístěné na kazatelně prozrazovalo, že Papežská misijní díla slaví letos 100 let působení v naších zemích. Při mši svaté promluvil generální vikář olomoucké arcidiecéze a tři děti byly slavnostně přijaté do misijního klubka. Po polední přestávce ve stínu farní zahrady, kde jsme se posilnili koláči i jinými dobrotami místních zkušených pekařek, jsme pokračovali v programu v kostele krátkou prezentací studentky z VOŠ Caritas. Pak už začalo putování kontinenty a každý světadíl nabídl velké množství soutěží a her, kde si děti mohly ozkoušet svou dovednost. Během dne probíhal také ve dvoře fary Misijní jarmark. Odpoledne jsme se opět sešli všichni v kostele, kde jsme se povzbudili krátkým divadelním představením o sv. Anežce, a pak již následovalo rozeslání misionářů a odjezd domů.
Misijní pouť by se nemohla uskutečnit bez dlouhodobé přípravy, kterou zajistili učitelé a žáci církevní školy, kteří jste si misijní myšlenku vzali za svou, a tak poskytli svůj čas, své dary, nápady a svou osobu k přípravě a realizaci této Misijní pouti. Veškeré finanční prostředky vybrané během pouti podpořily projekty dětí na Srí Lance.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio