FB twitter YouTube

Misijní pouť 2011

9. CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ POUŤ,  6. MISIJNÍ DEN DĚTÍ, VIKARIÁTNÍ POUŤ, Tábor-Klokoty 28. května 2011

28. května 2011 proběhla v rámci vikariátní pouti i 9. celostátní misijní pouť dětí. Mottem byla parafrázovaná slova z Písma sv. „Pane, dej nám tu vodu“.
Tím bylo myšleno: Pane, dej nám sebe, dej nám odvahu pomáhat jiným, kteří tebe ještě tolik neznají, a také potřebují naši modlitbu a finanční pomoc.Veškerými sebranými finančními prostředky získanými během pouti (při sbírce, jarmarku, misijním koláči) jsme chtěli podpořit jeden z projektů týkající se Indie. Ten den se nám podařilo vybrat 14 530 Kč.
Celostátní misijní pouť by se nemohla uskutečnit bez účasti dětí a dospělých, a také mnoha z vás, kteří jste si misijní myšlenku vzali za svou, a tak jste poskytli svůj čas, své dary, svou osobu k přípravě a realizaci tohoto misijního svátku. Děkuji všem a každému z vás za vše dobré, co jste udělali pro misijní dílo církve. Děkujeme za vaši štědrost. Zároveň děkujeme oběma farnostem Proměnění Páně v Táboře a Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech za poskytnuté prostory kostela, fary a poutního domu Emauzy.
Přejeme vám, abyste vždy byli tak velkorysí, protože štědrému dárci žehná Bůh.
P. Marek Adamczuk, omi
Diecézní ředitel Papežských misijních děl, České Budějovice

 ***

 Na počátku bylo obnovení diecézní kanceláře Papežských misijních děl v českobudějovické diecézi. Následovala setkání s národním ředitelem P. Jiřím Šlégrem, na nichž zazněla i mile vyslovená prosba: „Vy byste vlastně mohli uspořádat Celostátní misijní pouť, že?“ Pracovně jsme tento dotaz nazvali „dar a úkol“. Bohu díky se otevřely dveře vikariátního katechetického střediska v osobě Marcely Samcové a pana vikáře Václava Hese s naprostou podporou navrhované poutě.
A tak mohla začít již pět měsíců před 28. květnem podvečerní středeční spiknutí, na nichž katecheté táborského vikariátu (za vzdálené podpory pracovníků biskupství a přátel z Kroměříže) zjišťovali specifika Misijní poutě, navrhovali výrobky do Misijního jarmarku, pomáhali nám neznalým nasměrovat kroky: zajištění pozemků, vytvoření sborečku na mši svatou, občerstvení, pomocníků při směrování poutníků na správná místa a mnoho dalšího.        
Tohle skryté úsilí mělo poslední květnovou sobotu výstup ve formě, pro účastníky doufejme hladkého průběhu celého programu. S velkou vděčností vzpomínám na sbor doprovázející a vytvářející krásnou atmosféru mše svaté, hosta misionáře P. Günthera Eckelbauera, omi, působícího v Pákistánu a radost ze slavnostního potvrzení nových Misijních klubek. Farníci Tábora a okolí projevili svou pohostinnost a každému poutníku se dostalo před kostelem sladkého občerstvení a bylo možné si prohlédnout historické centrum města.         
Pak už volalo odpolední Putování po kontinentech, k němuž nás do Klokot dovedly červené značky. Poutníci s bílou stužkou na klopě se zastavili nejdříve – u stanoviště Evropa, kde jsme se na ohromné mapě Evropy dozvídali o počátcích křesťanství, u ohromného špalku, na jakém se dříve stínaly křesťanům za jejich přesvědčení hlavy, nasazovali šátek na oči se slovy: Pak uvidíte, co bude dál… a celkově se výborně bavili. Mohla bych pokračovat výčtem aktivit, které si na dalších kontinentálních stanovištích připravili obětaví katecheté, za nimiž už vím, že se skrývá mnoho hodin vymýšlení a práce, ale snad nejdůležitější je poděkování za skvěle připravený program.
U klokotského kostela bylo znovu možné se občerstvit, zakoupit něco z hezounkých výrobků dětí na Misijním jarmarku, a tak podpořit projekty Papežských misijních děl v Indii a další. V ambitech kostela probíhala generálka misijní scénky, která nás poté spolu s hudebním pásmem ve čtyři hodiny doprovodila ke konci poutě. Pěknou atmosféru dne završilo „namačkání se“ do kostela Nanebevzetí Panny Marie a vyslání nás misionářů do našich světů jak tradiční ale neozpívanou hymnou „Pošli mě, půjdu já“, tak urdským požehnáním na cestu od P. Josepha Roye, představeného komunity oblátů v Pákistánu.
Hana Koukalová, asistentka diecézního  ředitele Papežských misijních děl, České Budějovice. 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio