FB twitter YouTube

Misijní neděle ve Starém Poddvorově

Milí přátelé,

v neděli 23. října 2016 jsme se v naší farnosti zúčastnili oslav Misijní neděle a Schola k této události zpívala krásné písně. Děti z Misijního klubka nesli 11 darů k oltáři, každý s danou přímluvou k aktuálním děním ve světě. Atmosféra misií na nás také dýchla odpoledne, kdy jsme s dětmi z Misijního klubka klečeli před svatostánkem v Misijní mostu modlitby za misie. Velký dík na tomto místě patří právě dětem, které s přípravami hodně pomáhaly, nacvičovaly písně a těšily se na Misijní neděli. Kéž jim Pán požehná a odmění jejich úsilí.

Zdraví malí misionáři ze Starého Poddvorova

dsc_0597 dsc_0600 dsc_0602 dsc_0603 dsc_0612 dsc_0616 dsc_0618 dsc_0623 dsc_0625 dsc_0629 dsc_0634 dsc_0636 dsc_0642 dsc_0644 dsc_0645 dsc_0646 dsc_0647 dsc_0648 dsc_0649 dsc_0650 dsc_0652 dsc_0653 dsc_0654 dsc_0655 dsc_0656 dsc_0657 dsc_0658 dsc_0660 dsc_0663 dsc_0668

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio