FB twitter YouTube

Misijní neděle v Žamberku

Při oslavách Světového dne misií v kostele sv. Václava V Žamberku byl misijně vyzdoben prostor presbytáře a komentovaného obětního průvodu s misijními dary se ujala místní mládež. Mši sv. sloužil P. Wieslavw Kalemba.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio