FB twitter YouTube

Misijní neděle v Zábřeze

V neděli 22.10. jsme v Zábřeze oslavili Misijní neděli poprvé speciálními misijními přímluvami a také misijní písničkou Děti v Africe. Děti přinášely symbolické dary a byly převlečené za zástupce různých světadílů. Tato akce proběhla v našem farním kostele poprvé. Ohlasy byly moc dobré. Dokonce mě pak jedna paní odpoledne zastavila, že celou cestu domů si pobrukovala refrén písničky, jak se jí líbil. Už se těšíme na příští rok! 

Lucka Velzlová za Misijní klubko v Zábřeze

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio