FB twitter YouTube

Misijní neděle v Tiché

Při mši sv. na Misijní neděli  povzbudil otec Petr děti k šetření Misijního bonbónku. Obětní průvod jsme měli spojený s přímluvami za každý kontinent, ale také za naši obec. Byla to hezká neděle.

Za MK 121 z Tiché Pavlína Mičulková

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio