FB twitter YouTube

Misijní neděle v Sušici

Na Misijní neděli v Sušici jsme aktivně zapojili děti, které se letos připravují na 1. sv. přijímání. Šly v obětním průvodu, nesly dary a četly přímluvy za jednotlivé kontinenty. Misijní jarmark po mši sv. se také vydařil, vybrali jsme 9 000 Kč. 
Za Misijní klubko Šárka
 
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio