FB twitter YouTube

Misijní neděle v Letohradě – Kunčicích

Letohradské Misijní klubko připravilo pro Světový den misií komentovaný obětní průvod, ve kterém děti přinášely dary za všechny kontinenty světa a prosily za lidi v misijních zemích. Pečlivě si připravily své kostýmy, se kterými jim pomáhali i rodiče. U toho si s dětmi mohli o misijních zemích znovu povídat. Všichni se na tyto misijní oslavy moc těšili. Během mše svaté zazněla Hymna Papežského misijního díla dětí Pošli mě, půjdu já a další písně k větší cti a chvále Boží. Mši svatou sloužil místní duchovní správce P. Václav Vacek.

Ku MN g Ku MN h Ku MN ch Ku MN o Ku MN q Ku MN e Ku MN p Ku MN a Ku MN b Ku MN m

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio