FB twitter YouTube

Misijní neděle v Kunvaldu v Čechách

Misijní klubko v Kunvaldu v Čechách připravilo pro oslavy Misijní neděle v kostele sv. Jiří komentovaný obětní průvod, hudební doprovod a po mši svaté nabídlo věřícím misijní materiály Papežských misijních děl. Výběr byl veliký, nechyběl nový Misijní kalendář 2016 Filipíny a Kalendářík z misií, pohlednice z misií, misijní růžence i svíčky missio. Každý dostal misijní zápalky s nápisem „Zapalte svá srdce pro misie“, aby si i doma uvědomil, že máme často pamatovat na lidi v misiích modlitbou.

Kunv a Kunv c Kunv b Kunv d

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio