FB twitter YouTube

Misijní neděle v Javornici

Oslavy Světového dne misií v javornickém kostele sv. Jiří začaly už 17. 10. 2015. Děti z Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí nesly v komentovaném obětním průvodu dary za misionáře na celém světě a zpívaly misijní písničky. Po mši svaté rozdaly všem přítomným misijní zápalky s nápisem „Zapalme svá srdce pro misie“. Mše svatá, kterou sloužil rychnovský děkan P. Petr Stejskal a národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát, se nesla v radostném a misionářsky nadšeném duchu. Všichni přítomní projevili svou účastí, modlitbami a dary na misie solidaritu a společenství se všemi lidmi na celém světě. Děkovali za všechny misionáře a misionářky, kteří s velkým nasazením hlásají Boží slovo a naplňují tak misijní příkaz Božího Syna. Prosili za sebe navzájem, aby měli hodně sil a odhodlání každý den svým životem šířit radostnou zprávu o Boží dobrotě a lásce.

DSCN9204 DSCN9209 DSCN9212 DSCN9215 DSCN9224 DSCN9239 DSCN9241 DSCN9243 DSCN9245 DSCN9249

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio