FB twitter YouTube

Misijní neděle v Horním Lidči

Na Misijní neděli jsme se v našem Misijním klubku připravovali už od posledního Misijního jarmarku®, který proběhl na Květnou neděli. Mezitím co jsme různě tvořili a hráli hry, stihli jsme si o prázdninách užít i tábor, který byl letos na téma Poslední království.

V předvečer Misijní neděle jsme se s dalšími farníky sešli k modlitbě misijního růžence. V neděli ráno jsme všichni společně oslavili Misijní neděli a po ní jsme uspořádali Misijní jarmark® v pastoračním centru, na kterém se vybralo 11 618 Kč. Odpoledne jsme se sešli spolu s dětmi v kostele sv. Václava ještě jednou a děti s rodiči se modlili růženec za misie.
Posíláme pozdrav všem ostatním dětem, které se také zapojují do misií! 🙂
Za MKK Patricie Nováková.
_MG_5894 _MG_5895 _MG_5897 _MG_5901 _MG_5957
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio