FB twitter YouTube

Misijní neděle v Hluku

V neděli 18.10. jsme slavili ve farnosti spolu se světovou církví Misijní neděli a také narozeniny našeho milého rodáka otce Jana Vianeye Dohnala. Při mši svaté děti z farnosti přinášely obětní dary s prosbami za misionáře a misionářky na celém světě. Odpoledne jsme se s dětmi krátce pomodlili k Panně Marii za mír a misie. Krátký dokument určený dětem nás zavedl na Srí Lanku a mezi děti ze zdejších sirotčinců. Hry připravené skautkou Barčou dětem umožnily s trochou fantazie procestovat všechny kontinenty.

V jedné z přímluv zazněla i prosba: „Pane Ježíši, prosíme Tě, aby každý křesťan zakoušel, že je misionářem lásky tam, kam ho Tvá Prozřetelnost postavila.“ Kéž se tato prosba naplňuje i na nás a v naší farmosti.

Více foto ZDE.

DSC_0032 DSC_0034 DSC_0067 DSC_0074 DSC_0013

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio