FB twitter YouTube

Misijní neděle s Misijním jarmarkem v Přibyslavi

Na Misijní neděli v Přibyslavi připravilo při mši sv., kterou sloužil P. Pavel Sandtner, Misijní klubko obětní průvod, ve kterém děti přinášely symbolické dary za celý svět.  V Misijním jarmarku si přítomní mohli vybrat z misijních materiálů PMD, bylinek a výrobků od dětí a podpořit svým darem projekty Papežských misijní děl v misijních zemích. 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio