FB twitter YouTube

Misijní neděle s Misijním jarmarkem v Jablonném nad Orlicí

Na Misijní neděli v kostele sv. Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí jsme s Misijním klubkem připravili komentovaný obětní průvod a po mši svaté Misijní jarmark na podporu projektů Papežských misijních děl pro chudé v misijních zemích. Nabídli jsme výrobky, které jsme tvořili při setkání na faře a také materiály PMD. Děkujeme všem za dary na misie a za pomoc chudým!

Za Misijní klubko Kateřina Najmanová

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio