FB twitter YouTube

Misijní neděle s jarmarkem a besedou v Tišnově

Na Misijní neděli dne 22.10. uspořádalo Misijní klubko v Tišnově jarmark, kde byly nabízeny Misijní kalendáře a koláče a také krásné dřevěné figurky zvířátek, které pocházely až z Keni! Při mši sv. nesly děti v obětním průvodu dary, které symbolizovaly všechny světadíly.
Po mši sv. následovala misijní beseda s panem Janem Pečivou, který promítl fotografie a povyprávěl o svém ročním působení v Keni coby profesor na VŠ.

Výtěžek ve výši 15.000 Kč byl zaslán na pomoc Bangladéši.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio