FB twitter YouTube

Misijní most modlitby v Letohradě – Kunčicích

V Letohradě – Kunčicích uspořádali v sobotu 17. 10. 2015 v kostele sv. Kateřiny Misijní most modlitby, při kterém děti z Misijního klubka postavily MOST (Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí) a všichni se pomodlili misijní růženec za misie, misionáře, chudé a trpící lidi a za šíření radosti evangelia na celém světě. Děti zazpívaly mariánské písně i písničky, které doprovodily kreslenými obrázky.

Ku c Ku e Ku f Ku g Ku ch Ku j Ku m Ku d Ku b Ku a

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio