FB twitter YouTube

Misijní most modlitby a Misijní neděle ve Vysokém Mýtě

V sobotu 22. října, v předvečer Misijní neděle, se sešlo 11 dětí k růženci. Před obrazem Panny Marie zapálily svíce a přinesly květiny.
Misijní neděle letos probíhala v duchu modlitby. Po kázání děti zazpívaly hymnu Pošli mě, půjdu já a pomodlily se i s panem farářem za misie. V obětním průvodu pak přinesly různé dary a 5 květin v barvách světadílů.

Marie Motyčková

20161023_09572820161023_095754

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio