FB twitter YouTube

Misijní kongres dětí 2010

4. Celostátní misijní kongres dětí – Plzeň, sobota 2. 10. 2010

DĚTI OSLAVILY 10 LET OD ZNOVUOBNOVENÍ MISIJNÍHO DÍLA DĚTÍ V ČESKU

V sobotu, dne 2. října 2010 se sešlo v Plzni přes pět stovek účastníků na již čtvrtém celostátním Misijním kongresu dětí. Bohatý program, do jehož přípravy se zapojilo na 200 dobrovolníků, probíhal od 9.00 do 17.30. Na návštěvníky Kongresu čekalo: dobrodružné poznávání světadílů – misijní olympiáda, mše svatá, soutěže, tvůrčí dílny, Misijní jarmark, výstavy z dalekých krajů, Misijní koláč, setkání se zajímavými hosty, pestrá nabídka materiálů, misijní novinky, psaní dopisu Sv. otci, projekty pro chudé děti a další. Pořadatelé připravili celkem 60 různých misijních aktivit. V programu si přišli na své děti i dospělí. Začínalo se v katedrále sv. Bartoloměje. Na Misijním kongresu dětí zazněla také autentická hudba z Estonska od skupiny Triskele a na své si přišli i milovníci africké hudby, protože pozvání přijala též skupina Hakuna Matata, jejíž kořeny sahají do Keni. Celého programu se účastnil plzeňský biskup František Radkovský, který nejprve jako hlavní celebrant vedl úvodní bohoslužbu, a na závěr rozeslal přítomné jako misionáře do celého světa. Rozeslání doprovodil zpěvem a hrou na kytaru. Apoštolský nuncius Diego Causero, protože se nemohl osobně Kongresu zúčastnit, poslal přítomným své poselství, ve kterém dětem vyřídil osobní pozdravy od papeže Benedikta, kterému děti napsaly ze setkání v Plzni dopis. Na Kongres přijel též národní ředitel Papežských misijních děl (PMD) P. Jiří Šlégr a diecézní ředitelé PMD za plzeňskou, královéhradeckou, litoměřickou a českobudějovickou diecézi.

Misijnímu kongresu dětí předcházela již od ledna letošního roku příprava, do které se zapojily hlavně děti z Misijních klubek, kterých je v České republice již přes 150. Hlavní myšlenkou přípravy bylo poznávání svatých misionářů. Radostnou událostí Kongresu bylo založení tří nových Misijních klubek, kdy 15 malých misionářů skládalo do rukou plzeňského biskupa svůj misijní slib. Setkání v Plzni mělo biblické motto: „Budete mi svědky až na konec země.“ (srov. Sk 1,8). I když byla pro mnohé poutníky Plzeň velmi daleko, přesto na Kongres dorazili zástupci ze všech našich diecézí. Misijní kongresy dětí, jejichž tradice začala ve Špindlerově Mlýně v roce 2001, se pořádají každé 3 roky. Všichni, kdo na Kongres přijeli, mohli také v rámci již zmíněných tradičních akcí PMD: Misijní koláč a Misijní jarmark finančně přispět na pomoc chudým a nemocným dětem v zambijské nemocnici. K dispozici byly totiž nejrůznější dárky, výrobky, buchty a koláče, které kolemjdoucí inspirovaly k finančním darům. Na přípravě Misijního koláče a Misijního jarmarku se podílely děti, maminky a babičky. Výtěžek putuje do nemocnice v Zambii, do oblasti, kde převládá bída, je zde mnoho dětí sirotků s AIDS a velký výskyt podvýživy. Děti zde obvykle nemají možnost jíst více jak jednou denně.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio