FB twitter YouTube

Misijní kongres dětí 2007

3. celostátní Misijní kongres dětí – 6. 10. 2007, Brno

Tento Misijní kongres dětí se konal v duchu motta „Pošli mě, půjdu já“. Přijelo na 2.000 účastníků z celé republiky, kterým přes 700 dobrovolníků a ochotných lidí připravilo hezké prostředí a přiblížilo život a problémy dětí v různých koutech světa. Po zahájení v 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla následovalo kromě pásma modliteb, písní a scénky přivítání vzácných hostů, mezi nimiž byli: apoštolský nuncius České republiky arcibiskup Diego Causero, rada apoštolské nunciatury Mons. Marek Soczyński, zástupci z mezinárodního Generálního sekretariátu Papežského misijního díla dětí v Římě – řeholní sestry Maria Teresa Crescini a Eliana Massimi. Skotsko reprezentovali 2 zástupci národní kanceláře Papežských misijních děl Josephine McGrath a Joseph McGrath. Polskou čtyřčlennou delegaci Národní kanceláře PMDD vedla Anna Sobiech a z Národní kanceláře PMD na Slovensku přijeli P. František Kapusňák a Andrea Fojtíková. Akce se zúčastnili také naši diecézní ředitelé PMD a národní ředitel PMD v Česku P. Jiří Šlégr.

V 10.00 hodin čekala na malé účastníky misijní olympiáda. Pět brněnských kostelů plnilo pro tuto sobotu funkci pěti světových kontinentů: minoritský kostel představil Afriku, kostel sv. Jakuba Evropu, dominikánský kostel Austrálii a Oceánii, kostel sv. Tomáše Ameriku a příchodem do jezuitského kostela jste se ocitli v Asii. Každý kontinent nabídl originální celodenní program plný her a soutěží. Nezapomnělo se ani na Misijní koláče, písně, divadelní pásma, koncert, modlitby a Misijní jarmark. Děti například putovaly deštným pralesem, vyráběly barevné indiánské čelenky a šperky, důvěrně poznaly 10 svatých misionářů, naučily se zpívat misijní hymnu i ve španělštině a do pokladničky ve tvaru velkého misijního bonbónu mohly věnovat své ušetřené dárky pro sirotky v Bangladéši. Během celého dne se na tento účel sešlo celkem 91.174 Kč. Děti, které se celoročně na Kongres připravovaly podle materiálů PMD, zde odevzdaly dva metry dlouhou stuhu s vyluštěnou tajenkou a na památku si odnesly jinou. Z kartiček Kintuadi zase stavěly most.

V 15:00 se „kongresmani“ sešli v katedrále, kde setkání zakončili slavnostní bohoslužbou, které předsedal apoštolský nuncius České republiky arcibiskup Diego Causero. Té se zúčastnili také emeritní arcibiskup královéhradecké diecéze Karel Otčenášek a biskup litoměřické diecéze Pavel Posád. Závěrečnou mši svatou zpestřilo 11 minutové představení evangelia členy dramatického kroužku a misijně laděný obětní průvod, do něhož se zapojilo přibližně 40 dětí. Právě ony nesly dary symbolizující modlitby za celý svět i dopis pro Sv. otce Benedikta XI. a arcibiskupa Jana Graubnera, který je delegátem ČBK pro misie. Ochota a vstřícnost veliké řady dobrovolníků, kteří se do přípravy zapojili, umožnily takový „malý zázrak“, že se totiž celý svět „vešel“ na území několika farností v okolí katedrály.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio