FB twitter YouTube

Misijní kongres dětí 2004

2. celostátní Misijní kongres dětí – 2. 10. 2004,
Vilémov u Golčova Jeníkova

Tento kongres, na který přijelo asi 800 dětí a dospělých z celé České republiky, navazoval na oslavy 160 let Papežského misijního díla dětí ve Francii. Jeho hlavní motto bylo „Pořádně to rozjeď ve své víře a změníš svět“. Během programu se děti dozvěděly zajímavé informace o založení a současném působení Díla dětí, vyslechly si poselství o sv. Terezii z Lisieux, shlédly zajímavé scénky, modlily se za potřebné celého světa a společně se skupinou Ztracená kapela si mohly zazpívat mnoho písniček a také se naučit misijní hymnu. Nejatraktivnější bylo pro děti dobrodružné putování po všech kontinentech, kde si v misijní olympiádě mohly vyzkoušet řadu her a soutěží svých vrstevníků různých národů. Celého programu se účastnil P. Patrick Byrne, generální sekretář Díla dětí z Říma, který působil několik let jako misionář v Ekvádoru. Pozvání přijali i naši spolupracovníci ze Slovenska. Po závěrečné mši svaté se děti rozjely do svých domovů s novou chutí dělat něco krásného pro chudé děti na misiích.
Na přípravě tohoto setkání se podílelo téměř 250 dobrovolníků z řad mladých lidí, kterým touto cestou upřímně děkujeme.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio