FB twitter YouTube

Misijní kongres dětí 2001

1. celostátní Misijní kongres dětí – 28. – 30. září 2001, Špindlerův Mlýn
Kongres zahájil královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka O. P. a po něm host z Říma, generální sekretář PMDD, P. Patrick Byrne. Poté se účastníci, kterých se sjelo na 1000, doprovázeni staršími kamarády oblečenými v oděvech symbolizujících jednotlivé kontinenty, vydali objevovat vzdálené země. K tomu měli připraveny šátky v barvách pěti světadílů a misijní pasy. Děti se postupně seznamovaly se životem ve všech kontinentech, se zvyky tamních obyvatel a misionářů. To vše do sebe vstřebávaly formou her a soutěží, za jejichž absolvování sbíraly do svých misijních pasů razítka. Vyráběly také dárky pro chudé a nemocné děti. Setkání zakončil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner slavením mše svaté.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio