FB twitter YouTube

Misijní koláč® v Zubří

Je krásné podzimní nedělní ráno, kalendář ukazuje datum 23. října 2016 a do našeho kostela sv. Kateřiny Alexandrijské nespěchají jen obyvatele Zubří, ale i zástup pestrobarevně oblečených dětí. Na mši svatou přišli Eskymáci, Japonci, indiáni, Francouzi, Indky, Afričané i krásné havajské dívky. Copak se to děje? Slavíme přeci Misijní neděli! Mši svatou doprovázejí africké tradicionály, nechybí ani přinášení se darů z různých kontinentů a celým kostelem vládne skvělá nálada. O program a přípravu celé akce se postaralo nově vzniklé Misijní klubko, které shromažďuje všechny děti do 15 let, které rády tvoří, chtějí spolu trávit čas a udělat něco pro druhé lidi. Děti se na Misijní neděli poctivě připravovaly již od začátku října. Každý pátek vyráběly visačky na Misijní koláč®, kreslily vlajky, malovaly obrázky a vytvořily nástěnku. V sobotu před Misijní nedělí donesly na faru koláče a různé dobroty, které upekly s pomocí maminek. O zabalení Misijního koláče® se postarali vedoucí Misijního klubka.

Po skončení mše svaté se již zástupy hrnou pod kůr, kde čekají stoly plné dobrot a nadšené děti z různých částí světa. Během 10 minut jsou všechny balíčky pryč a my můžeme s radostí oznámit, že Misijní koláč® vydělal neuvěřitelných 11 250 Kč.

Děkujeme všem zúčastněným vedoucím, dětem, rodičům, ale hlavně všem štědrým dárcům. Pán Bůh zaplať!

Kristýna Hoferová

img_3907-001 img_3908-001 img_3918-001 img_3926-001 img_3942-001 img_3950-001

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio