FB twitter YouTube

Misijní koláč® v Tiché

V sobotu 30. května 2015 mělo Misijní klubko svůj stánek na akci Kácení máje, kterou pořádala Kulturní komise při Obecním úřadu v Tiché. Děti nabízely k prodeji drobnosti, které vlastnoručně vyrobily a také koláče, buchty a preclíky, které napekly šikovné maminky a babičky. Celý výtěžek, který činil z misijního koláče 3.480,- Kč a z prodeje ostatních výrobků 3.269,- Kč byl odeslán prostřednictvím Papežských misijních děl na pomoc potřebným.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio