FB twitter YouTube

„Misijní jídlo“ na Církevním gymnáziu v Plzni

Na konci května se na Církevním gymnáziu v Plzni uskutečnila pro studenty tercií přednáška o životě dětí v misijních oblastech a také o misijní cestě, kterou podnikla výprava PMD z ČR v loňském roce do Keni. Studentům nebyly osudy mladých lidí lhostejné, a tak na začátku června uspořádali z vlastního popudu pro své spolužáky a učitele malé pohoštění za účelem získání finančních prostředků pro PMD:

,,Dne 3. června 2015 jsme pořádali my, žáci 3.B Církevního gymnázia, akci „Misijní jídlo“. Organizátorem akce byl Vojtěch Liška. Měli jsme pochoutky slané i sladké, které jsme pekli/vařili s pomocí našich rodičů. O velké přestávce jsme jídlo poté nabízeli. Dosáhli jsme velkého úspěchu. Jídlo celé škole velmi chutnalo a vybrali jsme hezkých 2780 Kč! Peníze jsme ihned poslali paní Svobodové, která je uložila na účet PMD. Chtěli bychom poděkovat našim učitelům, kteří nám akci povolili a pomohli nám ji rozhlásit po celé škole. Ale samozřejmě i paní Svobodové, bez které by se peníze určitě nedostaly tak rychle na účet PMD.“ Uvedla studentka gymnázia Anežka.

image1

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio