FB twitter YouTube

Misijní jarmark® ve Štítné nad Vláří

V neděli Božího milosrdenství 3. 4. 2016 děti z Misijního klubíčka ve Štítné nad Vláří připravily pro své farníky Misijní jarmark®. Příprava trvala více než měsíc, děti vyráběly mramorované svíčky, křížky, ozdobné lžičky, malovaly skleněné svícínky apod., nabízely misijní růžence a misijní zápalky. Poprosili jsme také maminky a babičky dětí, aby nám upekly koláče, vdolky, buchty atd., které jsme také prodávali na jarmarku. Prodej se uskutečnil ve farní třídě u kostela po obou mších svatých. Díky štědrosti farníků, kterým se akce líbila, jsme získali krásnou částku 7250 Kč, která poputuje prostřednictvím PMD chudým dětem v misijních zemích. Všem dětem, farníkům i těm, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na tuto akci, upřímné Pán Bůh zaplať!
Za Misijní klubíčko vedoucí Martina Bařinková
IMG_9051 IMG_9066 IMG_9068 IMG_9074
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio