FB twitter YouTube

Misijní jarmark ve Štítné nad Vláří

Děti z Misijního klubka ve Štítné nad Vláří připravily pro farníky na neděli Božího milosrdenství 23. 4. 2017 Misijní jarmark. Děti nabízely misijní materiály a misijní svíčky, které vlastnoručně vyrobily technikou decoupage. Také nabízely zákusky a perníčky, které jim napekly šikovné maminky, babičky, tety a ženy z farnosti. Díky této akci děti získaly částku 6.000 Kč, která poputuje prostřednictvím PMDD chudým dětem v misijních zemích. Všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na tuto akci, upřímné Pán Bůh zaplať.

Za Misijní klubko Štítná vedoucí Martina Bařinková 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio