FB twitter YouTube

Misijní jarmark® ve Starém Poddvorově

Velikonoční jarmark pro misie proběhl ve Starém Poddvorově poprvé, připadl na Květnou neděli 29. 3. 2015. Do příprav se zapojilo asi 20 lidí, někteří pekli drobné pečivo, zákusky, jiní vyráběli jednoduché velikonoční dekorace, které jsme prodávali za symbolické ceny. Důraz jsme kladli na to, že daná cena není hodnota výrobku, ale DAR na misie. Celá akce byla velmi zdařená, pro misie se podařilo vydělat rovných 10 000,- Kč. Díky Bohu za jeho dílo!

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio