FB twitter YouTube

Misijní jarmark® v Bouzově

V sobotu dne 28. listopadu proběhlo na náměstí obce Bouzov slavnostní rozsvícení stromečku. Při této příležitosti pořádal Seniorklub Bouzov ve spolupráci s farním společenstvím historicky první Misijní jarmark®.
Členky Seniorklubu napekly koláče a další výborné slané a sladké pochutiny. Poštou jsme obdrželi od paní Bronislavy Halbrštátové, diecézní ředitelky PMD, mnoho krásných produktů z Misijních klubek, které pak nabízelo a prodávalo místní farní společenství. Velký zájem byl zejména o výrobky dětí. Tyto výrobky vznikají v České Republice právě v Misijních klubkách dětí, které se takto již od mala učí pamatovat ne na sebe, ale na druhé, kteří potřebují jejich pomoc.
Familiáři Německého řádu dále věnovali do prodeje klášterní produkt – řádový likér Goldkreuz® vlastní provenience, vyrobený ze 14-ti bylin podle starých receptur. Výtěžek pak darovali na Papežská misijní díla.
Prodejem těchto výše uvedených produktů byly získány prostředky na podporu těch nejchudších většinou ze zemí třetího světa. Získány tak byly prostředky v celkové výši 7.950 Kč, což např. v přepočtu znamená, že bude zachráněn na jeden rok na misiích z největší bídy život 40-ti dětem. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!! 🙂

Za farní společenství Bouzov Lubomír Macek
Bouzov a Bouzov b Bouzov d Bouzov f Brouzov cc
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio