FB twitter YouTube

Bouzovský Misijní jarmark®

V sobotu 26. listopadu 2016 proběhlo na náměstí obce Bouzov slavnostní rozsvícení stromečku. Při této příležitosti uspořádala Farnost Bouzov (spravovaná Německým řádem) ve spolupráci se Seniorklubem Bouzov a Familiáři Německého řádu Misijní jarmark®. Poprvé se do přípravy jarmarku zapojily i děti z místní farnosti a připravily pár drobností, šperků a pochutin, které pak byly nabízeny v rámci výše uvedené slavnosti. Výtěžek pro letošní rok činí 11.366,- Kč.

Příprava na letošní jarmark začala již několik týdnů dříve, kdy se začaly na bouzovské faře scházet děti a připravovat v rámci projektu „DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM“ své výrobky, které měly být určeny k „prodeji“. Smyslem tohoto projektu je, aby se děti naučily, že pokud se daří dobře mě, je dobré, pomáhat jinému, který tolik štěstí jako já nemá. Za získané prostředky je potom hrazena ve třetím světě např. nutriční pomoc potřebným, zejména dětem, a poskytováno vzdělání. Jen díky dobrému vzdělání se navýší šance, že se člověk bude umět o sebe lépe postarat, a tím může být překonána bída v těchto zemích a nastartován potřebný růst.

Členky Seniorklubu a farnosti poté napekly pochutiny, které taktéž byly na slavnosti nabízeny. Familiáři Německého řádu věnovali do prodeje klášterní produkt – řádový likér Goldkreuz® vlastní provenience, vyrobený ze 14-ti bylin podle starých receptur. Výtěžek pak darovali na projekty Papežských misijních děl.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!!

Lubomír Macek

img_20161126_184335

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio