FB twitter YouTube

Misijní jarmark® Scholičky ze Svatobořic – Mistřína

Pátou  postní neděli zvanou „Smrtná“ 13. 3. 2016 a na Květnou neděli 20. 3. 2016 jsme se Scholičkou ze Svatobořic – Mistřína uspořádali na velikonoční Misijní jarmark®. Děti na něm nabízely velikonoční vajíčka, košíky, barevné jarní kamínky a perníky. Výtěžek z jarmarku činil 6039 Kč a k němu jsme přidali i vybrané penízky za misijní pohledy 1404 Kč. Na projekty Papežského misijního díla dětí (PMDD) posíláme 7440 Kč.

S pozdravem za celou Scholičku i farnost Mistřín s přáním požehnaných Velikonoc Markéta Varmužová

Mi 1 Mi 3 Mi 4 Mi 6 Mi 5

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio