FB twitter YouTube

Misijní bohoslužba pro rodiny s dětmi v Rychnově nad Kněžnou

Kostel Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou 1. listopadu 2015 byl už na první pohled trochu jiný než jindy. Byl totiž misijně vyzdoben všemi barvami Papežského misijního díla dětí a symboly misijních zemí. I hudební doprovod byl obohacen o netradiční nástroje, kterými byly africká chrastítka a bubínky. Děti se na mši sv. pečlivě připravovaly, vyráběly dary pro Pána Ježíše i do Misijního jarmarku® a rodiče jim pomáhali s převleky za misionáře ze všech světadílů. Mše svaté se zúčastnily děti z farnosti Rychnova nad Kněžnou a misionáři z Misijních klubek z Letohradu, Šedivce a Slatiny nad Zdobnicí, Dlouhoňovic, Javornice…. Děti přinesly v obětním průvodu symboly šíření víry a misijního poslání, symboly papežských misií, vlajky států, dary s úrodou země i symboly dobroty těch, kteří chtějí pomáhat druhým. Ještě předtím ale při homilii „pomáhaly“ místnímu otci P. Petrovi Stejskalovi kázat a plnily úkoly ze života svatých, stavěly MOST a připravily si i spoustu písní a tance k oslavě Boží. Spolu s otce Petrem sloužil mši sv. národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát, nechyběly tedy nejčerstvější informace z papežských misií. Po mši svaté proběhl Misijní jarmark® na podporu projektů Papežských misijních děl pro děti, které nemají prostředky k důstojnému životu, a díky štědrosti rychnovských farníků se podařilo shromáždit 4.142 Kč. Radostnou atmosféru celé bohoslužby přibližují přiložené fotografie.

DSC_0159 DSC_0179 DSC_0184 DSC_0192 DSC_0196 DSC_0226 DSC_0204 DSC_0232 DSC_0244 DSC_0246 DSC_0248 DSC_0249 DSC_0252 DSC_0254 DSC_0255 DSC_0256 DSC_0261 DSC_0262 DSC_0266 DSC_0267 DSC_0269 DSC_0270 DSC_0272 DSC_0289 DSC_0296 DSC_0291 DSC_0297 DSC_0302 DSC_0325 DSC_0331 DSC_0338 DSC_0339 DSC_0335 DSC_0340

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio