FB twitter YouTube

Misijní beseda ve Slatině nad Zdobnicí

Ve Slatině nad Zdobnicí se sešli příznivci misií na besedě s diecézní ředitelkou Papežských misijních děl v královéhradecké diecézi s Bronislavou Halbrštátovou. Dozvěděli se, jak pracují Papežká misijní díla, kde pomáhají, jaké jsou možnosti zapojení do této činnosti a jaké aktivity podnikají děti zapojené v Misijních klubkách. Poděkovala všem, kteří jakoukoliv pomocí podporují malé misionáře z klubka ve Slatině nad Zdobnicí.
Na programu bylo i promítání filmů a fotografií z misií a Misijní jarmark s velkou nabídkou misijních materiálů.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio