FB twitter YouTube

Misijní beseda v Lulči

Na druhou postní neděli si vedoucí rodinného Misijního klubka v Lulči na Vyškovsku domluvila pro svou farnost návštěvu diecézní ředitelky PMD Mgr. Jany Zehnalové. S dovolením a požehnáním místního pana faráře tak mohli být farníci, kteří přišli na bohoslužbu, přítomni i misijní besedě. Mimo krátké prezentace o PMD shlédli film o Bangladéši, mohli si vybrat z nabídky misijních materiálů a nechat si veřejně nebo soukromě zodpovědět otázky, které je zajímali. Přestože v kostele bylo chladno, doma čekal nedělní oběd a někteří ještě plánovali odpolední křížovou cestu, misijní besedu i vše, co s ní souviselo, si farníci náležitě užili.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio