FB twitter YouTube

Křížová cesta rodin na Květnou neděli v Dolní Dobrouči

20. 3. 2016 jsme prožili křížovou cestu pro rodiny s dětmi, kterou připravilo společenství maminek z farnosti. Jako průvodní text modlitby byla využita obrázková Křížová cesta Papežských misijních děl pro malé misionáře.
Martin Rýznar
D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 10 D 11 D 12 D 13a D 15 D 14 D 16
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio