FB twitter YouTube

Koncert pro misie v Helvíkovicích

V zaplněné kapli sv. Antonína proběhl v neděli 14. 6. 2015 po mši svaté Koncert pro misie. V podání členek Papežských misijních děl zazněly skladby různých žánrů a v mluveném slovu se posluchači dozvěděli o možnostech pomoci potřebným lidem v zemích, kde papežské misie pomáhají. Domů si  odnášeli i drobné misijní dárky, které pro ně vyrobily děti z Misijního klubka. Na klavír, příčnou flétnu a zobcovou altovou flétnu hrála děvčata z Misijního klubka z Letohradu. Na závěr si všichni s radostí zazpívali Hymnu PMDD „Pošli mě, půjdu já“ a další přídavky.

Helvíkovice 1 Helvíkovice 2 Helvíkovice 3 Helvíkovice 5 Helvíkovice 4

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio